Ingrid Larssen

• påtar seg utsmykkingsoppdrag
• kuratoroppdrag
• kunstnerisk konsulent for utsmykkinger
• revitalisering av gammel utsmykking/nye innkjøp
• foredrag om eget arbeid

INGRID LARSSEN
smykkekunst | objekter
Ingrid Larssen var kursleder for Husflidshåndverkerne i Nordland i august 08. Hennes mangeårige erfaring fra arbeid innen ulike teknikker som setter store krav til håndverksmessig utførelse, gir henne et godt grunnlag for å sette seg inn i håndverkernes problemområder. En av deltakerne skrev i evalueringen: ”Skulle gjerne hatt en slik helg flere ganger i året”

Irene S. Adolfsen, Produktkonsulent i husflid
Håndverkere | Vesterålsk | Ettersyn |