INGRID LARSSEN
wearable art | objects
Ende-lyst
Waffle stitch technique on silk, fresh water pearls. 2007. Collected by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs
2007
Frostrose | På villspor | Endelyst | Hvit sol | Russlands døtre | Våkne nå | Herdubreid | Laminaria | Blomstring | Sommerdrøm | Vårnatt