INGRID LARSSEN
smykkekunst | objekter
Ende-lyst
Vaffelsøm på silke, ferskvannsperler. Innkjøpt av Utenriksdepartement.
2007
Frostrose | På villspor | Endelyst | Hvit sol | Russlands døtre | Våkne nå | Herdubreid | Laminaria | Sommerdrøm | Vårnatt