INGRID LARSSEN
smykkekunst | objekter
Laminaria Saccharina, Havet drømmer og Ulva Lactuca
Vaffelsøm på silke og ull
2006
Frostrose | På villspor | Endelyst | Hvit sol | Russlands døtre | Våkne nå | Herdubreid | Laminaria | Sommerdrøm | Vårnatt