Ingrid Larssen

• påtar seg utsmykkingsoppdrag
• kuratoroppdrag
• kunstnerisk konsulent for utsmykkinger
• revitalisering av gammel utsmykking/nye innkjøp
• foredrag om eget arbeid

INGRID LARSSEN
smykkekunst | objekter
Ingrid Larssen har hatt mange store oppdrag for Kultrsamarbeidet i Vesterålen. Hun ledet på 90-tallet det nyskapende prosjektet, «Kunstnersatsing på vesterålsk» der målet var å styrke kunstnæringen lokalt, øke tilflyttingen av kunstnere og utvikle et kunstnerstyrt nettverk. Flere ambisiøse mål ble nådd takket være Ingrids dyktighet og innsats.


Erik M. Bugge, Daglig leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen
Håndverkere | Vesterålsk | Ettersyn |