Ingrid Larssen

• påtar seg utsmykkingsoppdrag
• kuratoroppdrag
• kunstnerisk konsulent for utsmykkinger
• revitalisering av gammel utsmykking/nye innkjøp
• foredrag om eget arbeid

INGRID LARSSEN
smykkekunst | objekter
Ingrid Larssen har ved flere anledninger vært engasjert av Kultursamarbeidet for å kurere større regionale utstillinger, nå sist utstillingen ETTERSYN med 10 unge kunstnere fra Vesterålen. Det var et stort og komplisert prosjekt som hun løste på beste måte og med mye ros fra de unge utstillerne. Les mer

Erik M. Bugge, Daglig leder for Kultursamarbeidet i Vesterålen
Håndverkere | Vesterålsk | Ettersyn |